dijous, 11 de febrer de 2010

Perquè ens disfressem d'abelles?Com sabeu enguany ens disfressem d'animals que estan en perill d'extinció. Una cosa estranya està succeint amb les abelles, la seua població s'està reduint en tot el planeta, però el més preocupant és que es desconeixen les raons.
Fa 80 milions d'anys que les abelles poblen la Terra. Les primeres mostres de l'estreta relació entre l'home i estos insectes les trobem en les pintures rupestres on s'aprecien hòmens recol·lectant mel.
Les abelles són les principals polinizadores de la naturalesa i encara que puga sorprendre la nostra existència depén d'elles en gran manera. Ja el mateix Einstein va sentenciar en el seu dia que: "Si l'abella desapareguera de la superfície del globus, a l'home només li quedarien 4 anys de vida: sense abelles, no hi ha pol·linització, ni herba, ni animals, ni hòmens."
Encara que les causes no estan del tot confirmades, les principals hipòtesis sobre l'extinció de les abelles, giren entorn de la utilització de certs pesticides que provoquen malformacions, trastorns del sistema nerviós i desorientació. S'han trobat casos d'abelles amb signes de mala salut, desorientades i incapaços de trobar el seu rusc, altres són expulsades de l'eixam perquè les seues companyes no les reconeixen.
Les llavors que s'han de plantar de gira-sol, soja, etc., són arruixades amb insecticides que són neurotóxicos, és a dir que afecten el sistema nerviós, per a protegir-les dels seus diversos depredadors.
Segons pareix poden ser diversos els factors que estan actuant conjuntament provocant la desaparició de les abelles.